KLIMREK

De weg die we afleggen om tot een klimaattraject voor de melkveehouderij te komen, bestaat uit een aantal concrete stappen. We doen ze hieronder graag in meer detail voor jou uit de doeken.

Stap 1: Systeemanalyse: Een Vlaams melkveebedrijf, hoe ziet dat eruit?

In co-creatie met de sector brengen we alle systemen, processen en praktijken in kaart die ecologisch en/of economisch relevant zijn en plaats kunnen vinden op een Vlaams melkveebedrijf. Meer specifiek zoomen we in op een melkveebedrijf. Deze analyse vormt onze leidraad bij het nemen van de volgende stappen.

Lees hier meer over de systeemanalyse.   

Stap 2: Selectie van pilootboeren: Pioniers gezocht!

Met het systeemschema in de hand, stellen we een lijst op met criteria waarmee verschillende types melkveebedrijven zich van elkaar onderscheiden. Op basis van die criteria selecteren we een gevarieerde groep pilootboeren. Door voor pilootboeren met een sterk uiteenlopende bedrijfsvoering te kiezen, proberen we zoveel mogelijk variatie in de sector af te dekken. Zo werken we in de volgende stappen toe naar een breed toepasbare scan.

Ontmoet onze pilootboeren.

Stap 3: Levenscyclusanalyse (LCA): een melkveebedrijf onder de loep

Om inzicht te krijgen in welke processen bijdragen aan de klimaat- en milieu-impact van een melkveebedrijf voeren we bij onze pilootboeren een volledige levenscyclusanalyse uit. We bepalen zo de impact van alles wat er op het bedrijf gebeurt, van voederproductie, over bemesting, veebeheer tot de melk vertrekt. Ook de impact van de ingekochte producten of inputs wordt meegerekend. Deze fase vraagt heel wat tijd, niet in het minst van onze pilootboeren, maar geeft ons de informatie die we nodig hebben om tot een nauwkeurige klimaatscan te komen. 

Levenscyclusanalyse(LCA) van een Vlaams melkveebedrijf

Bekijk de eerste resultaten. 

Stap 4: Van LCA naar scan: Kan het wat korter?

De resultaten van de LCA bij onze pilootboeren leren ons welke processen de grootste bijdrage leveren aan de klimaat- en milieu-impact van het bedrijf. Processen met een verwaarloosbare impact hoeven we dus niet mee te nemen in onze klimaatscan. Zo beperken we de tijd die nodig is om de scan in te vullen.

Stap 5: Selectie van klimaatmaatregelen: Naar een klimaatslimme bedrijfsvoering

Naast inzicht in zijn/haar klimaat- en milieu-impact willen we de boer ook handvaten aanreiken om zijn/haar bedrijfsvoering op een rendabele manier meer klimaatslim en robuust te maken. Met de hulp van een team van experten gaan we daarom op zoek naar economisch haalbare klimaatmaatregelen, die de impact van het bedrijf verlagen zonder neveneffecten voor het milieu.

Ga naar de klimaatacademie voor melkvee

Kosten-batenanalyse klimaatmaatregelen melkvee

Stap 6: De testfase: Bijschaven tot een operationele scan

Met de scan en een eerste set aan klimaatmaatregelen trekken we de baan op. Tijdens deze testfase doorlopen we met een steeds grotere groep aan klimaatboeren het klimaattraject. We schaven bij waar nodig om tot een werkbaar, praktijkrijp klimaattraject te komen dat op grotere schaal kan worden uitgerold.

Stap 7: Uitrollen maar!

Het klimaattraject is nu klaar om binnen de volledige sector te worden ingezet. Echt af is het traject nooit. Onze scan en klimaatmaatregelendatabank blijven mee evolueren met de laatste wetenschappelijke kennis en innovatie.

Wil je weten hoe de klimaatscan voor de melkveehouderij eruit ziet en hoe die in elkaar zit? Neem dan een kijkje in deze presentatie