KLIMREK

Pilootboeren Melkvee

Stefan en zoon Stijn Maes uit Hechtel-Eksel (Limburg) hebben een conventioneel melkveebedrijf met meer dan 500 melkkoeien. Sinds vorig jaar doen ze ook aan thuisverwerking en verkopen ze in een vernieuwde cremerie naast de boerderij hoeve-ijs. Van het areaal van ruim 100 hectare wordt ongeveer de helft ingezet voor grasproductie en de andere helft voor maïsproductie. Daarnaast kopen ze ook nog ruwvoeder aan. De koeien worden gemolken in een melkcarrousel van 24 koeien. Er is eigen energievoorziening via zonnepanelen. Vader en zoon Maes merken reeds de gevolgen van de klimaatverandering: niet alleen draaide hun beregeningstoestel op volle toeren de voorbije zomers, ook de koeien ondervonden last van de hitte. Tegelijkertijd willen ze, met het oogpunt op de volgende generatie, hun verantwoordelijkheid opnemen om hun klimaatimpact verder te verlagen. Bij het eerste bezoek aan pilootboer Stefan was ook Radio 2 Limburg aanwezig. De reportage kan je hier beluisteren.

 

¨¨

 

¨¨

 

¨¨

 

Philip Sinnaeve, zijn vrouw Lien en hun oudste zoon Lukas baten een biologische melkveehouderij uit vlak naast de Ijzer in Keiem bij Diksmuide (West-Vlaanderen). Het bedrijft telt zo’n 180 melkkoeien, die minstens zes maanden per jaar op de weide staan. De koeien worden gemolken met een melkrobot. De melk gaat voor een deel naar de kaasmakerij Keiemse Kazen van Lien haar broer, waar onder andere het ‘Keiems Bloempje’ wordt geproduceerd.  Het grootste aandeel (80%) van de 115 hectare beteelde oppervlakte bestaat uit grasland. Daarnaast is er ook nog kuilmaïs-, gerst- en triticaleproductie. In de toekomst wil Philip nog meer inzetten op eiwitrijke teelten. Zo experimenteert hij met veldbonen in een mengteelt met triticale, ter vervanging van ingevoerde soja.  Daarnaast zette hij vorig jaar een windmolen. Philip verkoos windenergie boven zonnepanelen omdat de windmolen dag en nacht energie opwekt, in lijn met de energievraag van de melkrobots.

¨¨

 

¨¨

 

¨¨

 

Jan van de Keybus baat een melkveebedrijf uit met ruim 300 melkkoeien in Essen (provincie Antwerpen). De koeien worden gemolken in een 40-stands carrousel. Het jongvee is op de tweede bedrijfslocatie, enkele kilometers verderop, gehuisvest. Op de ruim 100 hectares akkerland wordt hoofdzakelijk gras en maïs geteeld. Als derde teelt, in het kader van gewasdiversificatie, wordt er winterrogge ingezaaid die als gehele planten silage (GPS) gevoederd wordt. De voor de Noorderkempen kenmerkende zandgronden zijn gemakkelijk te bewerken maar sterk droogtegevoelig. Een groot deel van het areaal wordt dan ook beregend. Jan is steeds op zoek naar manieren om bij nieuwe investeringen het economische en het ecologische aan elkaar te koppelen. Zo werden er op beide bedrijfslocaties zonnepanelen gelegd en wordt er volop gekeken naar nieuwe mogelijkheden zoals een windmolen of een batterij om te koppelen aan de zonnepanelen. Jan kijkt uit naar een werkbare tool om de klimaatimpact van zijn bedrijf te berekenen. Hij waardeert dat klimrek het ecologische met het economische koppelt, want hij is van mening dat 'groen' boeren niet mogelijk is met rode cijfers. 

Melkveebedrijf Jan van den Keybus - foto 1

 

Melkveebedrijf Jan van den Keybus - foto 2

 

Melkveebedrijf Jan van den Keybus - foto 3

 

Het melkveebedrijf van Karel D'hooghe in Zele (provincie Oost-Vlaanderen) telt een tachtigtal melkkoeien met bijhorend jongvee. Karel heeft ervoor gekozen om het volledige areaal in te zetten als grasland. Op die manier kan hij het aandeel bedrijfseigen eiwit verhogen en de aankoop van duurdere eiwitbronnen reduceren. De melk is tevens VLOG-gecertificeerd. Een deel van het grasland wordt gemaaid en ingekuild, en de rest wordt begraasd. Karel zet ook in op langleefbaarheid van de koeien om zo een lager vervangingspercentage te bekomen en de opfokkosten te verlagen. De komende jaren wordt de melkveestal vernieuwd met bijhorende investeringen, zoals een voorkoeler op de melkwinning, warmterecuperatie en frequentiesturing op de melkpomp. Zo wordt het mogelijk om energiezuiniger en milieuvriendelijker te kunnen werken. Daarnaast wordt ook de installatie van een zonneboiler en een vergister overwogen.

Melkveebedrijf Karel D'Hooghe - foto 3

 

Melkveebedrijf Karel D'Hooghe - foto 1

 

Melkveebedrijf Karel D'Hooghe - foto 2

 

Jef De Schutter stapte in 2012 in het melkveebedrijf 'De Hoeve' van zijn ouders Marc en Maria in Pulle (provincie Antwerpen), waar sinds 1995 hoeve-ijs wordt gemaakt en verkocht. Vorig jaar gingen zijn ouders met pensioen en nam zus Leen de helft van het bedrijf over. Jef concentreert zich op het melkvee, terwijl Leen de cremerie onder haar hoede neemt. Moeder en vader helpen nog steeds een handje op het bedrijf. Het bedrijf telt ongeveer 70 melkkoeien, die met een robot gemolken worden. Het jongvee wordt op het bedrijf zelf opgefokt. Momenteel beslaat het areaal een kleine 60 hectare, waarvan ruim de helft gras en grasklaver, 23 hectare maïs, 1.5 hectare bieten en 1 hectare luzerne. Om opbrengstverliezen door droogte te overbruggen houdt Jef voldoende grote voorraden voeder aan, onder het motto 'de beste raad is voorraad'. 

Melkveebedrijf Jef De Schutter - foto 2

 

Melkveebedrijf Jef De Schutter - foto 1

 

Melkveebedrijf Jef De Schutter - foto 3