KLIMREK

Samen de boer op voor het klimaat

Datum: 9 februari 2023

Spring mee op onze klimaatbus en laat je inspireren!

Als landbouwer zijn de natuurelementen de werktuigen bij uitstek die terug te vinden zijn in jouw gereedschapskist. Maar wat doe je als de inhoud van die kist hoe langer hoe onvoorspelbaarder lijkt te worden? Op onze klimaatbus ontdekken we samen welke haalbare maatregelen je als land- en tuinbouwer kan nemen om klimaatverandering het hoofd te bieden. Daarbij hebben we niet enkel aandacht voor wat jij kan doen voor het klimaat maar ook voor wat het klimaat kan doen voor jou. Zes land- en tuinbouwers met uitgesproken klimaatbewustzijn vertellen over hun aanpak. Ze geven eerlijke informatie over hoe ze klimaatvriendelijke technologische evolutie inzetten om efficëntietwinst te behalen in zowel hun financiële als ecologische bedrijfsscore.

Meer informatie vind je via de linkWil je meteen inschrijven? Dat kan via deze link.

dia

Terugblik: Klimaatroadshow toont haalbare klimaatoplossingen
groepsfoto

Vlaanderen wil tegen 2030 zijn broeikasgasemissies in de landbouw met 35% reduceren ten opzichte van 2005. Tijdens de Klimaatroadshow West bezochten 53 deelnemers drie West-Vlaamse landbouwbedrijven die haalbare klimaatmaatregelen namen zonder hun verdienmodel uit het oog te verliezen.

’t Geysenhof

Op het gemengde bedrijf (akkerbouw, melkvee en varkens) ’t Geysenhof in Gistel van Dirk en Lut Devreese stond het thema energie centraal. Met hun 15 m hoge windmolen van 15 kW behalen ze een gemiddelde windsnelheid van 4,8 m/s. In 2020 bracht de turbine, een mooie aanvulling op de zonnepanelen die ze eerder al op hun stallen hadden geplaatst, 30.000 kWh op.

Dirk teelt zoveel mogelijk voer voor zijn dieren zelf: gras, mais, voederbieten, klaver, luzerne, veldbonen en mengteelten zoals méteil. Met het opgevangen regenwater van het dak van de melkveestal kon hij niet alleen de temperatuur in die stal via dakkoeling met 7°C verlagen (waardoor het dierenwelzijn en de melkproductie verhoogden), na zuivering kan hij het ook als drinkwater voor zijn dieren gebruiken.

't Geysenhof
Ivaco

Nog in Gistel zagen we bij Ivaco onder het thema circulariteit hoe een volledige kringloop werd opgezet om van mest water te maken. De varkensmest van het eigen bedrijf wordt gemengd met mest aangevoerd van andere bedrijven en organisch-biologische afvalstoffen.

Grasland efficiënter uitbaten, hoe doe je dat? - Kennisuitwisselingsmoment B3W, 16 augustus 2022

Wist je dat je met een perceel gras-klaver evenveel eiwit kan oogsten als met een perceel gras, maar dan wel met 2/3 minder stikstof? Dat scheelt in je portemonnee en ook in je klimaatimpact. Maar hoe doe je dat nu precies? 

Op dinsdag 16 augustus organiseert B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment over het efficiënt toedienen van kunstmest in gras(klaver). Landbouwer Frederik liet gedurende 1 groeiseizoen zijn grasopbrengst en -kwaliteit bepalen. Hij vertelt ons welke kennis hij hieruit heeft opgedaan en of zijn bemestingsstrategie er nu anders uitziet dat 5 jaar geleden.

Meer info en de inschrijvingslink vind je op de website van Inagro.

Projectmedewerkers

ILVO ELK Expertisecentrum Landbouw en Klimaat
Innovatiesteunpunt Boerenbond
VITO

Projectondersteuning

BCZ
belgapom
Belpork
Boerenbond
VLAIO
VLAIO