KLIMREK

Groepsfoto

 

Op 9 februari, #iktrekhetmijaan, gingen we met een groep geïnteresseerde land- en tuinbouwers langs bij drie inspirerende collega’s die haalbare klimaatoplossingen toepassen op hun bedrijf! Ook land- en tuinbouwers trekken het zich aan en zetten zich in voor het klimaat.

Vlaanderen wil tegen 2030 zijn broeikasgasemissies in de landbouw met 35% reduceren ten opzichte van 2005. Tijdens de Klimaatroadshow Oost bezochten 40 deelnemers drie Antwerpse landbouwbedrijven die haalbare klimaatmaatregelen namen zonder hun verdienmodel uit het oog te verliezen.

Fresh Products

Onze eerste stop bracht ons bij Meer Fresh Products, een glastuinbouwbedrijf met een areaal van 13,6 ha dat deels belicht wordt. Water, energie en warmte zijn hier onmisbare grondstoffen voor een duurzame tomatenteelt. Er werd reeds geïnvesteerd in een warmtekrachtkoppeling (WKK), waardoor energie en warmte efficiënter worden opgewekt doordat ze simultaan worden geproduceerd.

Er staat een totaal elektrisch vermogen van 19,2MW opgesteld. Daarnaast wordt er op Meer Fresh Products heel wat ingezet op circulariteit. Regenwater wordt opgevangen en hergebruikt. Zo is er zelfs uitwisseling van zowel water, energie en warmte met een bedrijf in de directe omgeving. Het bedrijf vangt ook het drainwater terug op. Dit wordt ontsmet en wordt terug de serre in gestuurd.

Dankzij het hergebruik van dit drainwater besparen zij 30% water. Ook de watergift gebeurt efficiënt dankzij druppelpennen. Een zeer recente en innovatieve investering is het waterbassin met drijvende zonnepanelen en ICOS afdekking. Op deze manier wordt schaarse ruimte voor twee doelen ingezet: wateropslag en energieproductie.

Het systeem werd samen met Connectum uitgedokterd en zorgt er bovendien voor dat tot 50% minder water verdampt. Ook de kwaliteit van het water verbeterd. Door de afdekking wordt de fotosynthese stopgezet wat algengroei sterk verminderd. Het water wordt ook koeler gehouden met een verschil in de zomer van 5 graden. Tot slot koelt het water de zonnepanelen waardoor het rendement aan groene stoom productie 8 -10 % hoger ligt.

MFMF2

Boomkwekerij Wouters

Vervolgens werden we hartelijk ontvangen bij Boomkwekerij Wouters. Op 65 ha produceert de familie Wouters meerjarige gewassen, waaronder heel wat vaste planten, heesters en bomen. Het bedrijf zet sinds 8 jaar actief in op een duurzame transitie van 3 zaken: bodem, water en energie. Om het bodemkoolstofgehalte te verhogen, wordt er samengewerkt met een adviseur van Groeibalans. Zo worden bloemenmengsels en mengsels van groenbesmesters op maat gemaakt van de percelen, past Wouters ook bladmulch toe en doet het bedrijf aan boerderijcompostering.

Op gebied van duurzaam watergebruik, wordt er elk jaar uitgebreid in druppelbevloeiing. Zo is er op vandaag 35 ha aangesloten op de druppelbevloeiing, welke leidt tot 60% reductie van waterverbruik. Op gebied van energie wordt de druppelbevloeiing aangestuurd met een frequentiegestuurd systeem, met hernieuwbare energie via de zonnepanelen en een batterij. Tot slot kregen we ook heel wat machines te zien waaronder een efficiënte spuit en een krukasspitmachine.

AWAW2

Boerenijsje

Tot slot mochten we nog kennismaken met het Boerenijsje. Ondertussen is Mieke één jaar aan de slag in haar nieuwe stal, waarbij ze 157 melkkoeien huisvest. En zeg niet zomaar stal tegen deze duurzame huisvesting! Er werd gekozen voor een optimalisatie van het stalklimaat met o.a. gordijnen die gestuurd worden door een weerstation met klimaatcomputer, automatisch gestuurde ventilatoren, LED verlichting, dakisolatie, een mestschuif met elektrische mixers, een hoge nok voor veel daglicht en ventilatie, zonnepanelen, regenwateropvang, etc.

Bij het Boerenijsje zorgt een dubbele platenkoeling voor instant koeling van de melk en  uit de melkkoeler wordt warmte gerecupereerd. Dit systeem wordt bovendien volledig aangestuurd via groene energie die het bedrijf zelf opwekt.  Dankzij de frequentie gestuurde melkpomp en vacuümpomp wordt 40% energie bespaard bij het melken. En door recuperatie van het spoelwater wordt per dag 150 liter water bespaard. Mieke koos er ook voor om een Klimrek klimaattraject af te leggen van bij de start. Op die manier kan ze haar klimaatvoetafdruk zien evolueren vanaf het startjaar in de nieuwe stal. We mochten de dag afsluiten met een (h)eerlijk Boerenijsje!

BIBI3

Bron: Boerenbond.