KLIMREK

Terugblik op de inspiratietour “Duurzame mestopslag”

Op woensdag 8 maart gingen we, samen met 13 geïnteresseerden, op tour naar Nederland om er inspiratie op te doen over duurzame mestopslagsystemen in de melkveehouderij.

Ons eerste bezoek bracht ons op het melkveebedrijf van Godfried van den Boogaard en zijn vrouw Ingrid in Landhorst met 120 koeien. De koeien worden er sinds 2012 gemolken door 2 Lely A4 melkrobots en sinds 2021 draait er ook een Lely Sphere systeem. We werden er vriendelijk ontvangen door Godfried zelf en door Ellen Schmeitz van Lely.

Mestrobot


De Lely Sphere is een circulair mestverwerkingssysteem voor het scheiden en hergebruiken van mineralenstromen op melkveebedrijven. Het systeem bestaat uit 4 onderdelen:

  1. Door strips aan te brengen in de roostervloer wordt van een open vloer een dichte vloer gemaakt waardoor urine en mest gescheiden worden en enkel de urine in de kelders terecht komt.
  2. De mestrobot rijdt rond in de stal om de mestfractie te verzamelen in een tweede deel van de kelder.
  3. De kelder wordt op onderdruk geplaatst en de ammoniakgassen worden afgevangen en in een luchtfilter omgezet in een vloeibare stikstofmeststof (spuiwater).
  4. Een managementprogramma voor borging en meting van de emissiecijfers.
Lely sphere

Godfried is tevreden over het systeem en somt volgende voordelen op:

  • De mestrobot draait stabiel
  • Geen schuimvorming meer in de kelder, dus meer opslagcapaciteit
  • De hoeveelheid extra water die nodig is om vloeren af te spuiten is beperkt
  • Het spuiwater zorgt voor een besparing op gebruik van KAS
  • De aanwezigheid van 2 mestsoorten (dikke en dunne fractie) is interessant om mee te spelen in de bemesting van verschillende teelten

tegenover 2 kleine nadelen: de koeien zijn iets vuiler omdat mest aan staarten en poten blijft hangen, en er is net iets meer werk om de stal af te spuiten.

Het nieuws dat op diezelfde dag de definitieve emissiefactor voor de Lely Sphere werd gepubliceerd op de Nederlandse RAV-lijst zorgde voor een mooie afsluiter van ons bezoek. De definitieve emissiefactor voor de Lely Sphere bedraagt 3 kg ammoniak per dierplaats per jaar en betekent gemiddeld 77% reductie in ammoniakemissie in de stal ten opzichte van een stal met een traditionele roostervloer waar dit 13kg ammoniak per dierplaats per jaar is.

aeromix

Na de middag werden we hartelijk ontvangen bij John Van Iersel in Nederweert waar het Aeromix systeem in de kelder van de melkveestal zorgt voor een goede menging van de mest en voorkomt dat er zich een drijflaag vormt. Hans Wildenbeest van Vogelsang die Aeromix verdeelt in Nederland gaf ons meer uitleg. Het mixen van mest door het Aeromix systeem vindt plaats met behulp van luchtbellen. Daarvoor wordt op de bodem van de mestkelder een leidingsysteem van tyleenslangen aangelegd met aan het einde van elke slang twee of vier uitloopopeningen. Met behulp van een speciale verdeler wordt lucht onder enige druk door de tyleenleidingen geperst waardoor aan de uiteinden grote luchtbellen ontstaan die zorgen voor de menging van de mest. Dit beluchten gebeurt dagelijks. Naast een goede mestkwaliteit wordt met dit systeem ook een beter stalklimaat bekomen. Testen in verschillende proefboerderijen wijzen uit dat het ammoniakgehalte in de stallen met het Aeromix systeem daalt, maar een verklaring is er nog niet voor gevonden. Daarvoor is verder onderzoek nodig.

Tijdens het nuttigen van een stukje Limburgse vlaai in de vergaderruimte van Boerenspellen kregen we verdere uitleg over het SyreN systeem van Vogelsang waarbij drijfmest wordt gestabiliseerd tijdens het uitrijden met behulp van zwavelzuur dat vanuit een fronttank tot aan de verdeler van de sleepslangen wordt gepompt. Door deze drijfmeststabilisatie kunnen de ammoniakemissies tot 70% gereduceerd worden.