KLIMREK

Pilootboeren varkenssector

 

Bart De Baerdemaeker

Bart is 41 jaar en baat een gesloten varkensbedrijf met 210 zeugen uit in Mollem. In 2012 werd een landbouwvennootschap opgericht samen met vader Ghislain, die ook vandaag nog meehelpt op het bedrijf. Vanaf 2018 is het bedrijf volledig in handen van Bart. De voederstrategie is 100% gericht op aankoop van mengvoeder waarin ook tarwe en maïs van eigen productie worden verwerkt. Op de nieuwe vleesvarkensstal (1500 plaatsen) is een biologische luchtwasser (KWB air systems) aanwezig. Daarnaast gebruiken ze ook een warmtepomp voor de vloerverwarming. Andere energiebesparende maatregelen zijn zonnepanelen, energiezuinige ventilatoren en biggenlampen. Bart is heel sterk bezig met het verduurzamen van zijn bedrijf. In 2020 werd het bedrijf uitgeroepen tot ‘het landbouwbedrijf met het beste klimaat’ in de gemeente Asse. 

Klimaatboer - Bart De Baerdemaeker

 

Klimaatboer - Bart De Baerdemaeker

 

Peter Luyssen

Peter baat samen met zijn vrouw, Liesbet, een gesloten varkensbedrijf uit in Lo-Reninge. Peter is in het bedrijf gekomen in het jaar 2000 (samen uitbating). Toen is het bedrijf ook voor het eerst gestart met inmengen van CCM in het voeder. In 2011 is het bedrijf volledig overgeschakeld op brijvoedering. Hiervoor werd ook een volwaardige voerkeuken ingericht. In de loop van de jaren is het bedrijf gegroeid tot 500 zeugen en 6500 vleesvarkens. Sinds 2020 is er ook een samenwerking opgezet met Brasvar. Door de brijvoedering wordt heel sterk ingezet op circulaire landbouw door het voederen van diverse restromen uit de voedingsindustrie. Ook eigen geteeld maïs en tarwe worden vervoederd. Op het bedrijf is ook een biologische luchtwasser (Type Samyn) aanwezig op de zeugenstal en een biobed op de laatst gebouwde vleesvarkensstal. Qua energie zijn er zonnepanelen, LED verlichting en energiezuinige ventilatoren. De eerstkomende investering betreft de bouw van een middelgrote windturbine. 

Klimaatboer - Peter Luyssens

 

Thomas Moors

Thomas baat samen met zijn ouders Renaat en Marie-Laurence een gesloten varkensbedrijf uit in Riemst. Thomas is in 2018 in het bedrijf gestapt en hij is al de 15 de landbouwgeneratie in de familie. Ze kweken 440 zeugen en hebben 4700 vleesvarkensplaatsen. In 2020 werd de allernieuwste stal gebouwd waarbij ook een combiluchtwasser (CB groep)  in gebruik werd genomen. Hierdoor slagen ze erin om de ammoniakuitstoot met 90% te reduceren. Met de nieuwe stal werd ook extra ingezet op dierenwelzijn met moderne kraamhokken met balansvloeren om het sterftecijfer door doodliggers tot nul te herleiden. Ook werd meer ruimte per dier voorzien. Er werd niet meer geïnvesteerd in vloerverwarming maar in infraroodverwarming voor de biggen. Op vlak van energie werden zonnepanelen, Led-verlichting en energiezuinig ventilatoren geïnstalleerd. Vader en zoon willen verder inventief zijn om op de vele duurzaamheidsvraagstukken een antwoord te bieden. 

Klimaatboer - Thomas Moors

 

Klimaatboer - Thomas Moors

 

Franky Peeters

Franky is 50 jaar en baat samen met zijn vrouw Cindy en zoon Jochen een biologisch varkensbedrijf uit in Balen. Jochen werkt ook nog deeltijds buitenshuis. Franky groeide thuis op in een varkensbedrijf, maar het gezin baatte eerst 20 jaar een warme bakkerij uit. In 2017 beslisten ze om toch te starten in de landbouwsector. Ze besloten om een gangbaar varkensbedrijf over te nemen in 2017 en de stallen om te bouwen zodanig dat deze voldeden aan de richtlijnen voor biologische varkenshouderij. Sinds 2021 leveren ze biologische varkens aan hun afnemers. Daarnaast werd ook gestart met een tak vleesvee runderen in  2022.  
Het bedrijf van de familie Peeters is een gesloten varkensbedrijf, met 60 zeugenplaatsen en 460 vleesvarkensplaatsen. Alle dieren worden op stro gehouden en kunnen zich continu binnen en buiten begeven. Er wordt biologisch mengvoeder aangekocht en bijkomend telen ze zelf biologisch grasklaver als ruwvoeder voor de zeugen. Er wordt geen gebruik gemaakt van antibiotica en ze installeerden in 2022 zonnepanelen. Daar het om open stallen gaat, is er natuurlijke ventilatie. Op vlak van energiebesparende maatregelen worden onder andere LED-verlichting en halveringsschakelaars bij de biggenlampen gebruikt. 

Klimaatboer - Franky Peeters

 

Klimaatboer - Franky Peeters

 

Bart van Bouwel

Bart van Bouwel baat samen met zijn vrouw Elien Stappaerts een gesloten vleesvarkensbedrijf uit, daarnaast baat hij nog een apart zeugenbedrijf op een andere locatie uit en een melkveebedrijf met een ijshoeve Het Ijssloeberke. Binnen het Klimrek project hebben we voor de klimaatscan gefocust op het gesloten vleesvarkensbedrijf. De voederstrategie op dit bedrijf bestaat uit brijvoedering, waarbij heel wat nevenproducten uit de voedingsindustrie een groot deel uitmaken van de voedersamenstelling van de vleesvarkens. Daarnaast wordt de korrelmais van het voeder grotendeels zelf geteeld.  

Op het bedrijf werd in het verleden één van de eerste luchtwassers geïnstalleerd. Nadien werd ook geïnvesteerd in een biobed, enerzijds om de geurhinder te reduceren en anderzijds ook als emissie-arme techniek. Op vlak van reduceren van het energieverbruik, zijn er zonnepanelen geïnstalleerd, is er LED verlichting aanwezig en wordt er gebruik gemaakt van frequentiegestuurde ventilatie. Er wordt voor 70% aan eigen energie opgewekt.