KLIMREK

  Een klimaatscan op jouw bedrijf: wat mag je verwachten?

Je schreef je in voor een klimaatscan op jouw bedrijf. Deze scan omvat een digitale vragenlijst, die door jou kan worden voorbereid en nadien wordt afgewerkt en nagekeken door een klimaatconsulent. Via deze vragenlijst verzamelen we de info over jouw bedrijf die we nodig hebben om de klimaatimpact van de melk die je produceert te berekenen. Het resultaat van de scan geeft jou een gedetailleerd inzicht in de klimaatimpact van jouw bedrijf en van de melk die je produceert.

Hoe verloopt de scan?

Vanaf 2024 kan je jouw Klimrek klimaatscan zelf voorbereiden. Nazicht en berekening door een klimaatconsulent is altijd nodig, dus heb je vragen of onderdelen die je nog niet kan invullen, dan zal de klimaatconsulent jou daarbij helpen.       
 

Hoe gaat het in z’n werk?

 1. Jij bereidt de klimaatscan voor. De Klimrek handleiding voor landbouwers loodst jou door de volledige vragenlijst en werking van de tool. Je kan zelf kiezen in welke mate je de scan voorbereidt. Hoe meer je zelf voorbereidt, hoe minder werk de klimaatconsulent nog zal hebben, wat de kost van de scan kan drukken. Is werken in de tool niets voor jou? Verzamel dan wel alvast alle info die nodig is om de scan in te vullen en bezorg deze aan jouw consulent.
   
 2. Ben je klaar met voorbereiden? Neem dan contact op met een erkende klimaatconsulent die de scan voor jou nakijkt en afwerkt tijdens een bedrijfsbezoek.
   
 3. Na het bedrijfsbezoek zal de consulent jou vragen om de ingevulde data na te kijken. Je kan deze data ten allen tijde raadplegen via jouw Klimrek portaal.
   
 4. Als alles correct is ingevuld, wordt de berekening gestart en krijg je via jouw Klimrekportaal inzicht in de klimaatimpactanalyse van jouw bedrijf. Bekijk dit voorbeelddashboard om een idee te krijgen van de inzichten die de scan jou geeft. 
  Gaf je jouw zuivelaar via DjustConnect toestemming om bepaalde gegevens over de scan in te kijken, dan wordt die info in deze fase naar de zuivelaar doorgestuurd.
 5. Wil met dit inzicht aan de slag? Dan kan je je inschrijven voor het adviestraject. Meer info daarover vind je hier.

>>> Bekijk hier een getuigenis van een deelnemende melkveehouder.<<<<

Welke info vragen we op?

Via de klimaatscan, zullen we jou om volgende gegevens vragen, die we uitsluitend gebruiken i.k.v. de klimaatimpactberekening:

 • Veegegevens: jaargemiddelde dieraantallen, aangekochte en verkochte dieren, gewichten (indien gekend), aantal beweidingdagen en -uren per diercategorie, droogstandsduur, tussenkalftijd
 • Rantsoenen voor lacterend melkvee, andere runderen en jongvee tussen 1 en 2 jaar
 • Kuilanalyses van vervoederde kuilen 
 • Voederaankoop: aangekochte hoeveelheden, begin- en eindstock per voeder 
 • Voederproductie: areaal, voorteelt, werkgangen door de loonwerker en bemesting per teelt die aan het melk- en jongvee gevoederd wordt
 • Melkproductie: liters geleverd aan de melkerij, voor eigen gebruik, verwerking of thuisverkoop, probleemmelk, melk voor kalveren, eiwit- en vetgehalte
 • Infrastructuur: totaal dieselverbruik

De consulent zal geen economische info over jouw bedrijf opvragen. 

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik het resultaat van mijn klimaatscan bekijken?

Je kan het resultaat van de scan en de data die de consulent invulde om tot dat resultaat te bekomen, bekijken via jouw online Klimrek portaal. Hoe je daarop inlogt, staat beschreven in deze handleiding.

Wat doen jullie met mijn data?
Alle info die je via de klimaatscan doorgeeft, wordt vertrouwelijk behandeld en enkel voor dit doel gebruikt. Het delen van het resultaat van de klimaatscan, gebeurt nooit, tenzij je daar zelf uitdrukkelijk toestemming voor geeft via DjustConnect. Als je deze toestemming geeft, staat duidelijk omschreven welke data je deelt en voor welk doel deze gebruikt mag worden. Meer informatie vind je in onze privacy policy.

Hoe verliep jouw klimaatscan? Laat het ons weten!

Wil je iets kwijt over hoe de klimaatscan op jouw bedrijf verliep? Dan kan je het ons via dit evaluatieformulier laten weten.