KLIMREK

  Een klimaattraject op jouw bedrijf: wat mag je verwachten?

Je schreef je in voor een klimaattraject op jouw bedrijf of je hebt interesse, maar weet niet goed waar je je aan moet verwachten? Hieronder zetten we alles op een rijtje. Worden jouw vragen niet beantwoord? Aarzel dan niet om contact op te nemen met jouw klimaatconsulent of stel jouw vraag via ons contactformulier.

Wat is een klimaattraject?

 Een klimaattraject omvat 2 delen:

  1. Een klimaatscan geeft jou een gedetailleerd inzicht in de klimaatimpact van de gewassen die je produceert. Zo kom je vb. niet alleen te weten wat de broeikasgasuitstoot per kg is, maar ook wat het aandeel van bemesting is, welke meststof heeft daarin de grootste impact etc. 
  2. Advies en begeleiding door een klimaatconsulent. De consulent licht het resultaat toe, toont welke maatregelen voor jouw bedrijf interessant kunnen zijn en wat het potentieel economisch en ecologisch effect van die maatregelen is. Jij kiest zelf of en hoe je hiermee aan de slag gaat. Zijn er maatregelen waarover je meer info wil? Dan begeleidt de consulent jou naar tools, adviseurs, demomomenten of publicaties die jou daarin kunnen ondersteunen.

Hoe verloopt het traject?

De scan wordt ingevuld door een opgeleide klimaatconsulent. Die zal jou vragen om vooraf info te bezorgen. Op die manier kan de consulent het bezoek aan jouw bedrijf goed voorbereiden, zodat het bedrijfsbezoek tijdsefficiënt kan verlopen.

Na het bedrijfsbezoek zal de consulent jou vragen om de ingevulde data na te kijken. Je kan deze data ten allen tijde raadplegen via jouw Klimrekportaal. Als alles correct is ingevuld, wordt de berekening gestart en krijg je via jouw Klimrekportaal inzicht in de klimaatimpactanalyse van jouw bedrijf.

Tijdens een 2e bezoek (fysiek of digitaal) bespreekt de consulent het resultaat en overloopt de maatregelen die voor jouw bedrijf het verschil kunnen maken. De consulent toont jou via scenario-analyses wat het potentieel ecologisch en economisch effect van die maatregelen. Wil met een maatregel aan de slag, dan begeleiden we jou naar tools, adviseurs, demomomenten of publicaties die jou daarin kunnen ondersteunen.

Welke info vragen we op?

De consulent zal jou vragen om volgende data van een bepaald teeltjaar vooraf door te sturen of klaar te leggen:

  • Arealen per typeteelt*
  • Groenbedekker/voorteelt per typeteelt
  • Teeltfiche per typeteelt: bemesting, gewasbescherming, werkgangen, irrigatie (dosis, type, energieverbruik)
  • Afgeleverde opbrengst per typeteelt
  • Bewaarinfrastructuur (indien aanwezig): ingeschuurd volume per loods, type ventilatie/koeling, toegepaste kiemremmers, elektriciteitsverbruik voor bewaring  (incl. eigen energieproductie)
  • Infrastructuur: bouwjaar en draaiuren van tractoren, totaal dieselverbruik**
  • Waterbeheer: welke waterbronnen (regen-, put-, leiding- en/of oppervlaktewater) gebruik je voor welke toepassing

De consulent zal geen economische info over jouw bedrijf opvragen. 

*Onder een typeteelt verstaan we een areaal met hetzelfde gewas dat op een sterk gelijkaardige manier behandeld wordt. Heb je op jouw bedrijf vb. aardappelen bij op eigen percelen die je helemaal anders bemest dan de aardappelen op gepachte percelen, dan bekijken we die als 2 aparte typeteelten.

** Je kan als akkerbouwer zelf kiezen van welke teelten je de klimaatscan wil laten uitvoeren. Wil je vb. enkel een scan voor jouw aardappelen, dan kan dat, maar zullen we jou wel vragen om in te schatten hoeveel liter van jouw totaal dieselverbruik naar de aardappelen gaat.

Veelgestelde vragen

Hoeveel kost zo'n klimaattraject?

Momenteel kunnen we dit klimaattraject in kader van projecten nog gratis aanbieden aan een beperkt aantal akkerbouwers. Op termijn zal het klimaattraject betalend worden, maar Vlaamse landbouwers zullen hierin financieel ondersteund worden via het vernieuwde Kratos (AKIS advies). 

Hoe kan ik het resultaat van mijn klimaatscan bekijken?

Je kan het resultaat van de scan en de data die de consulent invulde om tot dat resultaat te bekomen, bekijken via jouw online Klimrek portaal. Hoe je daarop inlogt, staat beschreven in deze handleiding.

Wat doen jullie met mijn data?      
Alle info die je via de klimaatscan doorgeeft, wordt vertrouwelijk behandeld, enkel voor dit doel gebruikt en wordt nooit gedeeld. Ook het resultaat wordt nooit, tenzij je daar zelf expliciet de toestemming voor geeft. Meer informatie vind je in onze privacy policy.

Hoe verliep jouw klimaatscan? Laat het ons weten!

Wil je iets kwijt over hoe de klimaatscan op jouw bedrijf verliep? Dan kan je het ons via dit evaluatieformulier laten weten.